Friday, August 13, 2010

Sakit Satu Kafarrah

Sakit adalah kafarah bagi dosa dan menyebabkan Allah redha dengannya

Al-Bukahri telah meriwayatkan di dalam kitab Al-Adab daripada Abdul Rahman bin sa’ed daripada bapanya katanya:

“Aku berada bersama-sama dengan Salman r.a. Salman telah dating untuk menziarahi orang sakit di Kindah. Tatkala beliau masuk menemuinya, beliaupun berkata kepada si sakit itu:

“Gembiralah kamu! Kerana sesungguhnya apabila seseorang mukmin itu sakit, maka Allah akn menjadikannya sebagai kafarah (bagi dosa-dosanya) dan sumber bagi memperolehi keredhaan Allah baginya. Sesungguhnya sakit seorang pendosa itu adalah seumpama unta yang diikita oleh pemiliknya dan kemudian mereka melepaskannya tanpa mengetahui mengapa ia diikat dan dilepaskan.”


Di dalam riwayat Abu Nu’aim di dalam kitab Al-HIlyah daripada Sa’ed bin Wahab katanya: “Aku telah masuk menemani Salman menziarahi sahabatnya yang sakit di Kindah. Salman telah berkata kepada sahabatnya itu:

“Sesungguhnya Allah menguji hamba mukmin dengan bala, kemudian Dia menyembuhkannya, lalu sakitnya itu menjadi kafarah bagi dosa-dosanya dan taubat bagi yang tinggal dari dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah swt menguji hamba yang jahat dengan bala kemudian menyembuhkannya meka jadilah ia umpama unta di mana pemiliknya mengikatnya dengan tali lalu melepaskannya sedangkan dia tidak mengetahui mengapa ia diikat dan dilepaskan.

1 comment: